Afstemning til regnskab

Ved regnskabsafslutning skal det bogførte materiale sendes til jeres revisor, som skal udarbejde et korrekt årsregnskab.

LSA Bogføring fremsender udskrifter af det, din revisor har behov for, eksempelvis kontokort, saldobalance og afstemninger.

Når revisoren har gennemgået det fremsendte og har efterposteringer såsom afskrivninger og hensættelser, sørger vi for, at de bliver tastet rigtigt ind i dit økonomisystem.